"Lyric," Kathy Armor (SOLD)

"Lyric," Kathy Armor (SOLD)

"Lyric," Kathy Armor, Italian white alabaster, 8"h x 11"w x 6.5"d